דייטים

וכל נתיבותיה שלום

אני אתחיל בוידוי קטן.
התחתנתי כשהייתי בת שלושים ושלוש.
הביטוי ‘רווקות מאוחרת’ לא זר לי
ולא התלבטתי מאיזו זוית לכתוב.