צניעות

מלחמת עשר השנים

במוסדות החינוך עוסקים בזה בלי סוף. סדנאות וסמינריונים עם טובי המרצים מוקדשים לעניין. ובכל זאת נדמה שזרם השאלות רק הולך ומתגבר. בעשר השנים האחרונות הגיעו למוקד “חברים מקשיבים” לנוער כשלושים אלף שאלות של מתבגרים דתיים בגילאי 12-20. כמעט 40% מתוכן עוסקות בנושאי צניעות בהקשרים שונים

יותר מידי צנוע?

בשבת הקודמת פרסם הרב אבינר באחד מעלוני השבת מאמר שכותרתו ‘בגד צנוע’. הוא סקר שם בתמציתיות את הלכות צניעות הבגדים לנשים. עד כאן שום דבר חדש. בכל אופן, לא משהו שלא נכתב קודם באחד ממאה הספרים שהוציא עד היום הרב אבינר. אלא שגם הוא לא צפה את התגובה הפראית שגררו דבריובשבת הקודמת פרסם הרב אבינר באחד מעלוני השבת מאמר שכותרתו ‘בגד צנוע’. הוא סקר שם בתמציתיות את הלכות צניעות הבגדים לנשים. עד כאן שום דבר חדש. בכל אופן, לא משהו שלא נכתב קודם באחד ממאה הספרים שהוציא עד היום הרב אבינר. אלא שגם הוא לא צפה את התגובה הפראית שגררו דבריו

הבגד עושה את האדם?

דייטים נפסלים על בסיס מבט חטוף, אנשים מתקבלים או נדחים לעבודה על סמך הופעה חיצונית וככל שכמות הבד יורדת המחיר מאמיר. הבגדים משמשים אותנו או שהפכנו למשועבדים לבגדים?