זוגיות

“קשה לה עם הכיסוי ראש”

הקטע של הכיסוי ראש. הוא גורם לה עוגמת נפש וצער רב. היא מתלוננת כל הזמן שממש קשה לה איתו, שהיא נראית רע בגללו ושהוא מעצבן אותה. האם יש דרך להקל מבחינה הלכתית