זוגיות

“קשה לה עם הכיסוי ראש”

הקטע של הכיסוי ראש. הוא גורם לה עוגמת נפש וצער רב. היא מתלוננת כל הזמן שממש קשה לה איתו, שהיא נראית רע בגללו ושהוא מעצבן אותה. האם יש דרך להקל מבחינה הלכתית

עד שהמוות יפריד בינינו

פתגם אמריקאי אומר “אם אתם רואים גבר שפותח את דלת המכונית לאשתו, סימן שזו
או מכונית חדשה או אישה חדשה…”

הרהורים נוקבים על אהבה, נישואין ומה שביניהם