יום ירושלים

עוד לא הגענו לירושלים

מה יש בה בעיר הזו שכל כך הרבה דם נשפך עליה?מה הסוד שלה שגורם לכל כך הרבה אנשים ועמים לכל אורך ההיסטוריה להימשך עליה בעבותות של קסם? האם ירושלים היא רק מקום גיאוגרפי או אולי הרבה יותר מזה?

בדרך לירושלים

מה הקשר בין שבירת של כוס וריסוקה לרסיסים קטנים לרגע המשמח והמרגש של חתונה? במה חורבן ירושלים והמקדש לפני אלפיים שנה רלוונטי אלינו היום בעולם המודרני?