תרגיל זוגיות מס’ 2

 

] מטרתי כבן זוג היא…

______________________________________________________________

] התחושה השכיחה ביותר שלי בזוגיות היא

______________________________________________________________

] הצורך העמוק שלי בזוגיות הוא

______________________________________________________________

] כשאני במיטבי כבן זוג אני

______________________________________________________________

] הדבר המספק אותי ביותר בזוגיות הוא

______________________________________________________________

] כבן זוג אני חזק ב…

______________________________________________________________

] החוויה המוצלחת שלי בזוגיות היא

______________________________________________________________

] כשתפקודי כבן זוג גרוע אני

______________________________________________________________

] הדבר הפחות מספק אותי בזוגיות הוא

______________________________________________________________

] הפחד העמוק ביותר שלי בזוגיות הוא

______________________________________________________________

] חמישה דברים שאני רוצה לשנות בעצמי כבן זוג (נא לפרט):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 

] מטרתי כבת זוג היא…

______________________________________________________________

] התחושה השכיחה ביותר שלי בזוגיות היא

______________________________________________________________

] הצורך העמוק שלי בזוגיות הוא

______________________________________________________________

] כשאני במיטבי כבת זוג אני

______________________________________________________________

] הדבר המספק אותי ביותר בזוגיות הוא

______________________________________________________________

] כבת זוג אני חזקה ב…

______________________________________________________________

] החוויה המוצלחת שלי בזוגיות היא

______________________________________________________________

] כשתפקודי כבת זוג גרוע אני

______________________________________________________________

] הדבר הפחות מספק אותי בזוגיות הוא

______________________________________________________________

] הפחד העמוק ביותר שלי בזוגיות הוא

______________________________________________________________

] חמישה דברים שאני רוצה לשנות בעצמי כבת זוג (נא לפרט):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

כתבו תגובה

דילוג לתוכן