תגיות:

כשהשופט הוא אבא שלך…

איך מרגיש אדם שנכנס למשפט גורלי?
האם הוא לא אמור להתכונן עד הסוף לפני כן?
מתברר שאצלנו הסדר בדיוק הפוך…
קבלו נקודה למחשבה לקראת ראש השנה

האם באמת כולם קדושים?! / פרשת קדושים

קורח מצד אחד. משה רבינו מצד שני.
בצד של מי הייתם תומכים?

לא נעים לומר אבל יש מצב שקורח היה זוכה להרבה יותר מנדטים.
כי מה לעשות, הטיעון שלו פשוט הרבה יותר משכנע – "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'". איפה בכל זאת הטעות שלו?