Tag Archives: סרטונים

אלה החיים שלנו – נקודת המבט

מדהים לראות שעם אותן המילים ממש אפשר ליצור משהו אחר לגמרי, הכול באופן שבו קוראים אותן – האם לכיוון הזה או לכיוון אחר. לפעמים אדם מרים ידיים ואומר: ‘מה רוצים ממנו? עם נתונים כאלו גרועים בחיים, מה כבר יכול לצאת ממני?!’. הסרטון מעורר מחשבה וממחיש שעם אותן המילים בדיוק שני אנשים יכולים להגיע לתוצאה אחרת לגמרי, וזה תלוי רק בהם

אתגרי החינוך בעידן המודרני

אתגר החינוך משתנה ומתחדד בכל דור, ואם רוצים להצליח במשימה חייבים להיות מודעים לשינויים התרבותיים והערכיים שהתרחשו, ולכוון לאור זה את המסרים שלנו. הסרטון הבא נותן ניתוח עמוק וצלול על האתגר העומד בפנינו. חובה לצפיה לכל הורה ומורה

שירים לשבועות

אהרון רזאל בקליפ לשיר שהפך ללהיט. יש הרבה דברים טובים וחשובים שאפשר לעשות בעולם – אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש…
מיוחד לכבוד חג מתן תורה