תורה ומצוות

והלב – איפה הוא?

הוא היה אדם רציני ביותר. מעולם לא עשה דבר מבלי לבחון ולשקול היטב את כל הנתונים, לרדת לעומק ולהבין עד הסוף. כך פעל בכל תחומי חייו, ובכל מה שעשה.
מלבד בתחום אחד. התחום ‘הדתי’. שם התנהג אחרת לגמרי. שם פעל בלי מחשבה, בלי בירור, בלי הבנה. הוא קיים את המצוות בצורה טכנית וממושמעת. כמו רובוט.
האם מדובר באותו אדם? איך תיתכן סתירה כזו?

חוסר מושלמות בבריאה ונטיות הפוכות

“מה אתם רוצים מהם?! מחקרים מראים שהומוסקסואליות זה בכלל דבר גנטי ואדם פשוט נולד כזה! ככה עשה אותו אלוקים. למה אתם ממשיכים להילחם בהם?!”.
האם לאור גילויים שכאלו על העמדה העקרונית כלפי נטיות הפוכות להשתנות?