ראש השנה

ראש השנה- באים למשפט מוכנים

בסיפור הזה אין המשכיות. מעבר אוטומטי מספרי החיים של השנה שעברה לספרי החיים של השנה הבאה.
בעולם שלנו, אתם יודעים, כל דבר עולה. גם החיים. ובסיפור הזה, הדבר הכי בטוח הוא הספק. שנה שלימה חיכיתם להזדמנות הזו והנה היא באה. האם נעמוד בה בהצלחה?