פרשת שבוע

איך יוצאים מן הבור?

איך אפשר לקום אחרי מכה קשה? האם ניתן עוד להמשיך הלאה אחרי שנפגעת והושפלת עד עפר ואיבד את כל מה שהיה לך?
סיפורו של יוסף מלמד אותנו כמה תובנות חשובות בעניין