ספירת העומר

חידת ספירת העומר

שאלה אחת מטרידה בימים אלה את הרס”ר שסוקר את תספורות הטירונים, את הנער שמשתגע בלי מוזיקה, את הזוג שמחכה לחתונה, ואת צופה הכדורסל שלא מבין מה אלי סהר עשה לפנים שלו. כולם מנסים להבין מה קרה פתאום. אנחנו עונים: “כמובן, ספירת העומר!”, אך כשאנחנו נדרשים להסביר למה זאת סיבה להצמיח זיפים, יוצאות לנו לפעמים תשובות מגומגמות * חיים אקשטיין עושה לנו סדר בין שלושת הסיפורים של התקופה המסתורית הזו

ספירת החיים

מדוע זכתה דווקא מצוות ספירת העומר להקדמה חגיגית ומכובדת של ´הנני מוכן ומזומן´? ובכלל למה לספור דבר כמו ימים שאתה יודע שבכל מקרה יגיע ואין אפשרות שמשהו ממנו ילך לאיבוד?