עשרה בטבת

עשרה בטבת – אז מה איכפת לי שאין מקדש?

“ביג דיל. עושים כזה עניין מבניין שנשרף לפני אלפיים שנה?!
אוקיי, אז לא יהיו קורבנות ולא יעלו לרגל. אף אחד לא ימות מזה…
בסך הכול החיים שלנו, אפילו בקטע הרוחני, באמת סבבה”. כמה נקודות למחשבה עלינו ועל עשרה בטבת. היום היום הזה רלוונטי עבורנו?