ספירת העומר

'להרוג את הזמן' או שחבל על הזמן…'

במה זכתה ספירת העומר שכל הקהל נעמד ומזמר בחגיגיות לכבודה "הנני מוכן ומזומן"? ובכלל, מה העניין לספור את הימים, וכי חוששים שאיזה יום ילך לאיבוד או ייגנב? איזה מסר התורה רוצה להעביר לנו בדבר הזה?