10 דברים שלא ידעתם על אלוהים

רוב האנושות מאמינה בו אבל לא יודעת להגדיר מי הוא ומה הוא. כמה דברים שחשוב לדעת על הדבר החשוב בעולם.
1. 72% מבני האדם מגדירים עצמם כמאמינים באלוהים ועוד 10% אינם בטוחים. לכל אורך ההיסטוריה האנושית אתיאיסטים תמיד היו מיעוט.

2. מה פירוש המילה ‘אלוהים’?
‘אל’ בעברית משמעו ‘כוח’ (“אין לאל ידי לעזור”, פירושו: אין בכוחי לסייע).
לפי זה ‘אלוהים’ מובנו – הכוח שהוא המקור של כל הכוחות.
ועוד פירוש: ‘אל’ רומז אל מה שמעבר אלינו. הדבר שאנו כל הזמן חותרים אליו אך לעולם לא נגיע.

3. אין אפשרות להגדיר את אלוהים. כי הגדרה משמעה להציב גדר ולסמן גבול. וביחס לאלוהים כל הגדרה שתיעשה בהתאם למה שהשכל הקטן של האדם מבין, בהכרח תוביל להקטנה וצמצום.
במילים אחרות, הניסיון להגדיר את אלוהים דומה לניסיון של אדם להיישיר מבט לשמש.

4. אז להגדיר אי אפשר. מה כן?
אנו יכולים להיפגש עם גילויו בעולם, והם רבים מספור. כך ניסח זאת הרב קוק:
“השער הוא האלוהות המתגלה בעולם. בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמש, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגליו, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכשרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גיבור”.
הניצוץ האלוהי נמצא בכל דבר וזו אחת המשמעויות של הכינוי המופיע בזוהר “נשמתא דכל נשמתין” – הנשמה של הנשמות.

5. לאורך כל ההיסטוריה האנושות חיפשה את אלוהים והתקדמה צעד אחר צעד להבנות מזוקקת יותר שלו.
בתחילה האדם התייחס לכוחות הטבע כאלים והאמין שיש רבים כאלו.
בשלב הבא הוא ראה כוח אחד כמרכזי ועליון יותר ביחס לשאר, שנחשבו כמשרתים או מלאכים.
התפתחו גם תפיסות דואליסטיות שהאמינו באל טוב ואל רע במקביל.
הדתות המונותיאיסטיות, הנצרות והאיסלאם, התקדמו עוד צעד ודגלו באמונה באל אחד מופשט שאין לו גוף ודמות, אך הוא מתאפיין בעיקר במידה אחת – חסד או דין.
התפיסה היהודית העתיקה היא גם המזוקקת ביותר. היא מאמינה באלוהים אחד שכל המידות, הן רק אופנים שונים של גילוייו אך הוא עצמו מעל ומעבר להן.

6. על פי התנ”ך אלוהים ברא את האדם בצלמו. משמעות הדבר שיש באדם ניצוץ אלוהי ומימד אינסופי כאינסופיותו של הבורא.
על פי התפיסה היהודית אלוהים מאמין באדם ומעניק לו תפקיד שאין חשוב ממנו: להיות שותף איתו בתיקון העולם.

7. מצד אחד אלוהים הוא נעלה ונשגב עד אין סוף, ומצד שני אין קרוב ממנו.
מצד אחד הוא “אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא”, ומצד שני “הוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה”.
מצד אחד הוא מכונה בתפילה “ידיד נפש” ו”מחמד ליבי” ואנחנו בניו אהוביו, ומצד שני “לית מחשבה תפיסא ביה כלל” (זוהר) – אפילו המחשבה לא מסוגלת כלל לתפוס אותו.
מצד אחד, הכי רחוק, ומצד שני, אין קרוב
ממנו.

8. איפה אלוהים היה בשואה?
הרב יונתן זקס השיב על כך באופן הבא:
כשעמדתי לראשונה על אדמת אושוויץ־בירקנאו, עשרות שנים לאחר השואה, השאלה שהציקה לי לא הייתה “היכן היה אלוהים?”.
אלוהים היה בדיבר “לא תרצח”.
אלוהים היה במילים “וגר לא תּוֹנֶה”.
אלוהים אמר לאנושות “קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה”.
אלוהים מורה לנו את הדרך הנכונה – אך הוא אינו מציל אותנו מפני עצמנו.
אלוהים לא בלם את אדם וחווה כשאכלו מהפרי האסור. הוא לא תפס את ידי קין כשהכה את אחיו נפש. הוא לא מנע מהמצרים לשעבד את בני ישראל.
השאלה המציקה לי אחרי השואה, וגם כיום בעידן של כאוס, היא: “היכן האדם?”

9. אלוהים הוא אוניברסאלי ויצר את כל העמים בתבל.
ועם זאת הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.
הוא כינה אותנו “בני בכורי ישראל”, ומצפה שנצעד בראש הטור שיוביל את האנושות כולה לחיים מוסריים, מתוקנים ואלוהיים.

10. יש שעסקו בלהוכיח בשכל את קיומו ויש שהתאמצו להרגיש אותו בליבם.
אך גם השכל וגם הרגש הם רק הגילויים של נקודה פנימית ועמוקה יותר.
הנשמה.
הקשר שלנו עם אלוהים מתחיל מעצם החיים שלנו בתוך יצירי כפיו שנפח בתוכנו נשמת חיים, וכדברי הזוהר “מאן דנפח – מדיליה נפח” (מה שנפח – משלו נפח).
משימתו של האדם היא לתת לעובדה הזו ביטוי, דרך השכל, הרגש וההתנהלות בחיים, וזה מה שיעניק לו משמעות ואושר יותר מכל דבר אחר.

כתבו תגובה

רוצים לא לפספס את התכנים והסרטונים החדשים?


הצטרפו לקהילת ‘מילה טובה’ וקבלו פעם בשבוע חינם
 את הניוזלטר שלנו עם מענה על השאלות הכי בוערות
סרטוני השראה וכלים מעולים לחיים:

דילוג לתוכן