תקציר הלכות שימושי לראש השנה תשפ"א

א. להכין נר נשמה הדולק 48 שעות כדי להעביר ממנו אש להדלקת הנרות ביום השני או לבישול. להכין נרונים גם עבור היום השני. 

ב. על הדלקת הנרות🕯🕯 מברכים: "להדליק נר של שבת ויום טוב" (וביום השני רק: של יו"ט), ו"שהחיינו". לרוב הפוסקים מברכים גם ביום השני שהחיינו. בתום ההדלקה מניחים את הגפרור שיכבה מעצמו.

ג. בישול בחג🍝– הכנת "אוכל נפש" מותרת ביום-טוב. לא מדליקים אש חדשה אך מותר להעביר מאש דולקת או להגדיל/להקטין להבה קיימת.

בתום הבישול אין לכבות את האש ישירות באמצעות סגירת כפתור הגז שבכיריים.

יש מי שמתיר לכבותה ע"י סגירת ברז הגז הראשי שבמטבח כך שאחרי כמה שניות תכבה האש, ויש הסוברים שאין לעשות כן אלא באמצעות סיר מלא מים שירתח ויגלוש ויכבה את האש (ולהשתמש במים לצורך כלשהו, כגון לבישול ביצים). אופציה אחרת: 'חגז' של מכון צומת.

ד. בחג מותר להתקלח🚿 במים שחוממו ע"י דוד שמש (לשים לב לא לסחוט את השער) או דוד חשמל שהופעל עם שעון שבת.

ה. תקיעת שופר – אין להפסיק בדיבור בין הברכה על השופר לגמר התקיעות.

נשים – מעיקר הדין אינן חייבות אך נהגו לשמוע ויש להן מצווה על כך (לספרדים ללא ברכה ולאשכנזים עִם).
עיקר החיוב הוא לשמוע 30 תקיעות (מתוך 100 שנהגו לתקוע).

ו. ימי ר"ה הם הראשונים של עשרת ימי תשובה ומוסיפים בתפילת שמונה-עשרה🙏🏻את התוספות המיוחדות (זכרנו לחיים, המלך הקדוש וכו').

ז. אין להכין שום דבר מהיום הראשון של ר"ה ליום השני (כמו לחמם אוכל על הפלטה, לשטוף כלים, לערוך שולחן וכדו'), אלא יש להמתין עד צאת הכוכבים של תחילת היום השני + עוד כמה דקות של תוספת שבת, לומר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ואז להתחיל בהכנות ולהדליק נרות (סביבות 19:05).
יש המתירים להוציא אוכל מהמקפיא בעוד היום גדול כדי שיופשר כיוון שמדובר בטירחה קלה.

ח. השנה יום ראשון של ר"ה בשבת לכן תוקעים בשופר רק ביום השני.  האשכנזים לא אומרים אבינו מלכנו ולא עושים תשליך בשבת והספרדים כן. השנה מומלץ לעשות תשליך בבית ליד גיגית מים.
יש להקדים את סעודה שלישית או לאכול בה דברים קלים כדי לא להגיע לחג השני שבעים.

ט. במוצאי החג הבדלה מקוצרת – על כוס🍷וברכת הבדלה, ללא נר ובשמים.

כניסת החג: 18:21 (ת"א).

יציאת החג: 19:16

לשאלות נוספות: 054-6702313

********************************

שי לחג (מוכן להדפסה):

הפעלות ודיונים משפחתיים לסעודות החג

אוסף שירים מומלצים

להאזנה: השיר המיוחד שהכנו לכם

לקבלת חומרי תוכן והשראה מהרב יוני ישירות לווטסאפ שלכם – כאן

שנה טובה ומתוקה!🌺

כתבו תגובה

דילוג לתוכן