שיחת הרב עובדיה יוסף זצ”ל ליום העצמאות תשס”ט

   

שיעור מפי הגאון הרב עובדיה יוסף זצ”ל, ערב יום העצמאות תשס”ט

(מדקה 3:46):  

אדם צריך לומר תמיד שירה. “נתת ליראך נס להתנוסס” – עשו משמים נס – צריך להודות להקב”ה, ואז זה יתנוסס – יהיה לו עוד נס יותר גדול. למשל: ילד בא אצלי, רוצה סוכרייה. אני נותן לו: קח סוכרייה. נתתי לו, והוא אומר: תודה רבה, והוא מודה ומברך, אני אומר: אם נתתי לו סוכרייה – כך עשה, מחר אני אתן לו קופסת שוקולד! שירקוד! כך הקב”ה, הוא עושה נס ואומרים שירה – הוא עושה נס יותר גדול. נס להתנוסס. תמיד צריך להודות להקב”ה. “אשירה לה’ כי גמל עלי.”

גם כן אנחנו. ברוך ה’, אנשים אומרים “חג העצמאות, מה זה חג העצמאות?” מה זה חג העצמאות – אנחנו חושבים על עיקר הדבר, זה שיש לנו ממשלה יהודית. מה היה לנו פה? המנדטוריים – אלה האנגלים יימח שמם, שונאי ישראל. כל מי שרצה לעלות לארץ צריך כדי שיכנס, אתם יודעים מה זה סטפסכרד? בלי זה לא יכנס! פרוטקציות, כל איש שהיה בא פה היו עושים לו צריך צרורות. מאז שנהיתה מדינה יהודית, אם רק בשביל שיבואו יהודים כמה שרוצים – דיינו. אבל האמת הוא, יש כמה מיליונים. בזמן שהיה המנדט, לפני קום המדינה היה שש מאות חמישים אלף איש, בכל ישראל, ועכשיו למעלה מחמישה מליון, נו מה זה? אנחנו מתפללים עוד להקב”ה שיטיב אחריתנו מראשיתנו, יהיה לנו ממשלה שכולם יראי שמים, כולם צדיקים, כולם אוהבים את התורה, כך אנו מתפללים! אבל אסור לנו להתכחש לנס שעשה לנו הקב”ה. ברוך ה’ הרבה ה’ אותנו: “הרבה ארבה את זרעכם, ולא יספר מרוב”. עוד יהיה  כהנה וכהנה בעזרת ה’. כל יהודי שנמצא בחו”ל – ירצה לבוא? אהלן וסהלן, פותחים לו כל שערנו בפניו, לא אומרים לו תביא לי סטפסכרד, תביא כך, תביא כך. לא יביא, רואים אותו – בברכה שיבוא לפה. כן, זה מעט בעיניך? זה לא מעט!

היו עוד כמה דברים:

בזמן המנדט לא היה תלמודי תורה לא היה חינוך עצמאי חינוך עצמאי יש עשרות אלפים, ת”ת יש עשרות אלפים, כולם לומדים רק תורה! קודם לא היה זה! זה צריכים להודות להקב”ה!

ברוך ה’, ייתן לנו כוח לעשות חיל, ת”ת, מצוות מעשים טובים, כן יעשה הקב”ה כהנה וכהנה. ישיב בנים לגבולם ויבוא משיח צדקנו, במהרה בימינו  אמן.

 

 

מערכי שיעור לתלמידים על הרב עובדיה יוסף

 

בעין חינוכית – מאמרו של הרב גוטל על ייחודו של הרב עובדיה 

כתבו תגובה

רוצים לא לפספס את התכנים והסרטונים החדשים?


הצטרפו לקהילת ‘מילה טובה’ וקבלו פעם בשבוע חינם
 את הניוזלטר שלנו עם מענה על השאלות הכי בוערות
סרטוני השראה וכלים מעולים לחיים:

דילוג לתוכן