תפילת השדכן

מלך רם ונישא בראת עולמך יש מאין להאציל מטובך על כל נברא

ראה בעני עמך הרוצים להדמות לך אך אינם יכולים-שבראת אדם ואישה מפורדים.

אל מצוות אלוקים חשים וממהרים להשלים תיקון עצמם תיקון הברואים.

בדור של ניסיונות קשים-אשר אור וחושך,אמונה וכפירה,שנאה ואהבה מעורבבים יחדיו,גם אנו בניך מבולבלים ולפעמים טועים,אנא אל תדוננו כפי מעשינו אלא כפי רצוננו-שרצוננו לעשות רצונך ורק רצונך.אך גם זאת מן הנמנע שאין נשמת בניך שלמה.

אנא רחם על עמך והמציא להם זיווגם האמיתי משורש נשמתם הקדושה-שגם ציפור מצאה בית ודרור קן לה-זה אשר ציוותה לפרות ולפרוץ ימה וקדמה.

אנא שלך מתנתך-מתנת חינם –בלי עיכובים ובלי ספיקות בלי התלבטויות והתחבטויות,רק בעיתו ובזמנו,במהרה.

אבינו מלכנו עשה עימנו הצדקה והחסד להיות שלוחי מצווה לדאוג לעמך ישראל,תטע בנו רצון עוז וגבורה להיות כלי שופע ברכה ,להיות ממצאים איש ואישה לקיים בם מה שנאמר “מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מה'” ומה שנאמר “מה’ אישה לאיש” שרק לקידוש שמך חפצים אנו.

אנא עזור לנו שלא תצא תקלה מידנו-וכל אשר נעשה תשרה בו הברכה וההצלחה.

וכשם שאנו עושים רצוננו כרצונך כך תעשה רצונך כרצוננו להיות נדיבי עמך.

 

(לרווקים: וכשם שאנו רוצים בטובתם של אחרים ועוסקים בחסד כך תשפיע עלינו חסדך וטובתך ותמציא לנו זיווגנו משורש נשמתנו הקדושה במהרה ובנקל בקדושה ובטהרה שהעוסק בחסד-חסד נשפע עליו.)

כתבו תגובה

רוצים לא לפספס את התכנים והסרטונים החדשים?


הצטרפו לקהילת ‘מילה טובה’ וקבלו פעם בשבוע חינם
 את הניוזלטר שלנו עם מענה על השאלות הכי בוערות
סרטוני השראה וכלים מעולים לחיים:

דילוג לתוכן