חודש: נובמבר 2015

שלום יהונתן

“אני מודה, הפרתי את החוק. אך לומר לך את האמת, מעדיף אני להעלות רקב בכלא, מאשר לשבת חס וחלילה שבעה על מאות אלפי ישראלים, שעלולים היו למות בגלל פחדנותי…” – כמה מחשבות לרגל שיחרורו מן הכלא של יהונתן פולארד אחרי 30 שנה

“לא הכניסו אותי להדרכה

“אני הייתי נחשבת כל הזמן מה’בטוחות’, אתה מבין? אלו שא-י-ן מ-צ-ב שלא מכניסים אותן, רק השאלה האם לשבט הזה או לשבט הזה. ואז הגיעה השיחה עם המדריכות. כבר מתחלה הרגשתי בקול שלהן שהן הולכות להגיד לי בשורה רעה” – איך להתמודד עם מצב בו נורא רציתי אבל לא הכניסו אותי להדרכה?

דתי לפי דעתי

איך קרה שהעולם הרוחני הפך לסוג של סופרמרקט בו אתה אוסף לעגלתך מה שבא לך וזורק מה שלא נראה? האם בלי שהרגשנו נוצר סוג חדש של דתיים שאלוקים בשבילם הוא בסך הכול עוד ‘ספק תוכן’?