פרשת שבוע

למה לא הודיע יוסף לאביו כל השנים שהוא בריא ושלם במצרים?!

מדוע במשך עשרים ושתיים שנה לא שלח יוסף שליח להודיע לאביו המתאבל על מותו שהוא חי וקיים?
למה האשים יוסף את אחיו בריגול ומדוע נקט בתחבולות כדי להביא אליו את בנימין?
מדוע ניסה יוסף להתאפק ומה היה הדבר ש´שבר´ אותו?
מה פשר קריאתו ´העוד אבי חי´ רגע אחרי שסיפר לו יהודה שאביו עוד קיים?
ולסיום – האם על האדם לנקוט באמצעים כדי להגשים חלומות ונבואות או שעליו להשאיר את זה ביד הקב”ה?