סוכות

ואם לא בא לי לשמוח?!

סוכות הוא ‘זמן שמחתנו’ והתורה מצווה על “ושמחת בחגך”. אבל איך אפשר לצוות בכלל על דבר כזה? האם יש כפתור שלוחצים עליו ואני נהיה שמח? ואם אני עצוב ורע לי? האם הרגשות הם בכלל בשליטה שלנו?