חודש אלול

אז למה לא לחזור בתשובה?

יש פער עצום בין הדיבורים הגבוהים והרצונות היפים לעשות תשובה, לבין מה שקורה בפועל.
כאילו יש משהו שעוצר בדרך, מחסום שתוקע את רכבת התשובה בדהירתה ומעכב אותה מלהגיע אל היעד.
מהו אותו מכשול? האם יש דרך לנטרל אותו?

ימים נוראים או ימים נוראיים?

איך צריכים להרגיש בימי התשובה? פחד, אימה, או אולי שמחה וציפיה?
הסרטון הבא מציג באופן היתולי שתי צורות לביטוי ´ימים נוראים´ עם השלכות משמעותיות מאוד. מה הכוונה ´ימים נוראים´? כיצד אתם מרגישים בימים הללו?

אני לדודי ודודי לי

אלול. עוד שנה מסתיימת. עוד שנה שחלפה לה ביעף, מרפרפת כמו רוח, מבלי להותיר אחריה זכר. ושוב מגיעים לראש המעגל ומתחילים להסתובב מחדש. לכמה דייטים יצאתי השנה? אני כבר לא זוכרת.

החטא היסודי – חודש אלול

ר' צדוק הכהן מלובלין, מגדולי רבני החסידות ומהחריפים שבהם, גילה לנו כלל חשוב שיכול לשמש מפתח להבנת מושגים רבים בהשקפת היהדות. הפעם הראשונה בה מופיע מושג בתורה היא זו המגדירה אותו, ומבררת לנו את מהותו. מי שיפתח את ספר התורה ויפעל על פי הכלל הזה עשוי לגלות עולמות חדשים לגבי אינספור מושגים שאנו נתקלים בהם ללא הרף – חלום, ברית, אישה, אהבה, מלחמה, אמונה ועוד ועוד.