חודש אלול

אז למה לא לחזור בתשובה?

יש פער עצום בין הדיבורים הגבוהים והרצונות היפים לעשות תשובה, לבין מה שקורה בפועל.
כאילו יש משהו שעוצר בדרך, מחסום שתוקע את רכבת התשובה בדהירתה ומעכב אותה מלהגיע אל היעד.
מהו אותו מכשול? האם יש דרך לנטרל אותו?

ימים נוראים או ימים נוראיים?

איך צריכים להרגיש בימי התשובה? פחד, אימה, או אולי שמחה וציפיה?
הסרטון הבא מציג באופן היתולי שתי צורות לביטוי ´ימים נוראים´ עם השלכות משמעותיות מאוד. מה הכוונה ´ימים נוראים´? כיצד אתם מרגישים בימים הללו?

אני לדודי ודודי לי

אלול. עוד שנה מסתיימת. עוד שנה שחלפה לה ביעף, מרפרפת כמו רוח, מבלי להותיר אחריה זכר. ושוב מגיעים לראש המעגל ומתחילים להסתובב מחדש. לכמה דייטים יצאתי השנה? אני כבר לא זוכרת.

חודש אלול- איכה

בימים הנוראים אנו עומדים ומתוודים, ומונים שוב ושוב רשימה ארוכה של חטאים ועוונות. מדוע זה כל כך חשוב? במה זה מקדם את תהליך התשובה שלו ומרחיק אותו מהחטא? האם העיסוק ה´אובססיבי´ בחטאים לא עלול רק לסבך את האדם ולגרום לו לשקוע ברע שבו?