חודש: נובמבר 2017

מי יצחק אחרון…?!

לילד שנולד אחרי עשרות שנות ציפיה קראו בשם המפתיע יצחק. למה? על שם הצחוק. מדוע הצחוק הזה היה כל כך חשוב עד כדי לקבוע לעולמים את השם של הילד הזה?

גם לרחל אמנו אין תעודת ביטוח

“אך אם רק היה מתגלגל לידיהם עלון הישועות המופלא. הרי בשיחת טלפון פשוטה היו יכולים להשיג באופן מיידי את המטבע הקדוש או יין הישועות, את מפתח הפלא או החוט האדום, ומיד היו נפתחים בפניהם כל השערים ורצונותיהם היו מתמלאים” – מחשבות כאובות על תעשיית הבטחות הכזב סביב רחל אמנו

עקידות אברהם

“האם ייתכן שיקום אדם ובמו ידיו יחריב ברגע אחד את אשר בנה בעמל ויזע במשך מאה שנים?! האם אפשרי שישליך האדם מנגד את מפעל חייו?! מה יאמרו אלפי האנשים שצעדו בנאמנות בעקבותיו עד היום?! מה תאמר אשתו האהובה שסומכת עליו ומצפה לשובם?! הרי ליבה הטוב ייקרע לגזרים. אחרי כל מה שעברה בחייה היא לא תעמוד עוד בבשורה כזו” – סיפור מיוחד על פרשת השבוע