חודש: דצמבר 2014

ארוחה בלתי אפשרית

נזהיר שזהו סרטון קצת קשה לצפיה אך המסר שלו חד וברור. האינסטינקט הטבעי הוא שכל אחד דואג לעצמו ולאינטרסים שלו. אך דרך כזו בסופו של דבר מובילה לאבדון. דווקא הנתינה לזולת היא זו שמעניקה חיים לכולם. “עולם חסד ייבנה”

משלושים יוצא אחד

איך אפשר ללמד בכיתה אחת עם עשרות תלמידים ולתת לכולם את אותו ה’מזון’ הרוחני? הרי מדובר בילדים שונים עם נפשות שונות? האם השיטה של בתי הספר אינה בלתי יעילה?