חודש: ספטמבר 2014

רק מסרון אחד קטן

כולנו משתמשים בטלפונים ורגילים לקבל ולשלוח מסרונים. הפיתוי לעשות את זה גם בזמן הנהיגה הוא גדול. הסרטון הבא ממחיש את ההשלכות הרות הגורל של היסח דעת של כמה שניות מן הכביש…