חודש: אפריל 2014

הכתם

“שלושים ושניים יום חלפו מאז, שלושים ושניים ימי בדידות. הזכרון הצורב ביותר היה מהיום השלישי בו אזל מזונו והוא נאלץ ללכת לחנות שעל צומת הדרכים, לכפר עצמו נאסר עליו להכנס מכל וכל…”
מבט אל קורותיו של מצורע בזמן בית המקדש

מי אתה הבן הרשע?

ואתה, בן יקר, חוששני שאילו היית שם לא היית נגאל… אבל ברוך ה´ אתה כאן. כאן בארץ, בדור הגאולה אפילו את המתריסים מכניס ריבונו של עולם תחת כנפי השכינה. אך אילו היית שם…

מכתב לבן ה”רשע”

לא פעם, בתום עוד מריבה קולנית, חלפה בליבי מחשבה מיוסרת: ´למה?! למה לכל הרוחות אתה עושה לי את זה?! מדוע אתה לא יכול להיות פשוט ונוח כמו שאר האחים שלך?!´ –
מכתב אישי ל´בן הרשע´

נקודה למחשבה – והחילונים הרי מתאפיינים ביכולתם לבחור

כל אדם אוהב לראות את עצמו כחופשי ובן חורין. האומנם זו האמת? הקטע הבא, שנכתב על ידי סופרת חילונית, מתארת דמות ישראלית (קצת סטריאוטיפית, יש ´להודות) ´חופשיה´ ו´בת חורין´ לכאורה אך מסתבר שגם לא יש את השעבודים שלה. זהו חומר למחשבה על הצורך של האדם המודרני לצאת לחירות

בל יימצא – אנדרדוס

קטע היתולי של חבורת אנדרדוס העוסק בהרגשת מועקה הקיימת אצל חלק מהאנשים מה´דביקות´ המשפחתית שיש בליל הסדר, כולל פתרון מעניין. צירפנו אליו עוד שני קטעים מהוואי ליל הסדר…