חודש: ינואר 2014

שלוש שאלות מפתח

הוא מציע להם שלפני הפגישה הבאה ישאלו את עצמם שלוש שאלות חשובות. שאלות מפתח שיכולות לשים את האדם במקום אחר לגמרי, ולהגדיל את הסיכוי שבפעם הבאה יקרה משהו: