1. בית
  2. מחנכים

אתגרי החינוך בעידן המודרני

(הרב יוני לביא)

אתגר החינוך משתנה ומתחדד בכל דור, ואם רוצים להצליח במשימה חייבים להיות מודעים לשינויים התרבותיים והערכיים שהתרחשו, ולכוון לאור זה את המסרים שלנו. הסרטון הבא נותן ניתוח עמוק וצלול על האתגר העומד בפנינו. חובה לצפיה לכל הורה ומורה


כתוב תגובה
  1. ללא נושא
    קרין (7/5/2018)
    סיכם לי את כל ההשתלמות בצורה קצרה ומובנת.