1. בית
  2. תורה ומצוות

שנת השמיטה בפתח

לקראת שנת השמיטה המתקרבת נצרף שלושה סרטוני הסברה - האחד על עצם הרעיון של השמיטה, והשני לגבי הרלוונטיות שלה לחייו של האדם המודרני שאינו חקלאי בדווקא. השלישי על שמיטת כספים


 

שמיטת כספים:


חוברת מערכי שיעור למורים על השמיטה(בסרטון הבא חלק מן המשתתפים אינם בלבוש הולם לגמרי. לצפיה לבנות)כתוב תגובה
  1. תיקון טעות!
    אחימאיר קלה (2/5/2015)
    ב"ה שלום רב! בסרטון הנחמד שהכנתם בנושא שמיטת כספים יש נקודה בעייתית ואפילו מכשילה. צריך לדעת שהפרוזבול מכסה את כל ההלוואות שהילווה המלווה לפני עשיית השטר. הלוואות שהילווה אחר כך, כמו בסרטון, לא כלולות! ואמנם כתבו הפוסקים שטוב להלוות משהו לעני לאחר חתימת הפרוזבול כדי לקיים בכל זאת את מצוות השמטת הכספים כפי שבקשה התורה ובלי להזקק לפרוזבול אבל.. לא חייבים לשם כך להלוות 5000 ש"ח ובנוסף הנקודה הזו אינה מוסברת בסרטון ולא נראה שלכך כוונו היוצרים. לתשומת לבכם! אחימאיר קלה (רב קהילה מושב שפיר)-אשמח לקבל תגובתכם!